Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38
13 Jun

Zmiana rozporządzenia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów.

W Dzienniku Ustaw RP, pod poz. 864, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów.

Zmiany w przepisach, wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym, będą obowiązywały od 27 czerwca 2024 r.

Rozporządzenie zmieniane: pobierz tutaj>>>>

Rozporządzenie zmieniające: pobierz tutaj>>>>

 

 


Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.