Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń

Rejon Sieradzki


Przedstawiciel na rejon sieradzki:

mgr Joanna Pietrucha

Rejon sieradzki swoim zasięgiem obejmuje powiaty:

łaski
poddębicki
sieradzki
wieluński
zduńskowolski

 

Delegaci na VII Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Łodzi wybrani w dniu 20 października 2015 r.

 1. Bednarczyk Jacek
 2. Czyżewska Elżbieta
 3. Derda Daniel
 4. Kijański Marek
 5. Mazur Małgorzata
 6. Pasierbiak Piotr
 7. Pietrowska Irena
 8. Pietrucha Joanna
 9. Rychlik Paweł
 10. Sawicka Jolanta
 11. Socha Alicja
 12. Śpiewak Agnieszka
 13. Świątkowski Waldemar