Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Rejon Skierniewicki


Przedstawiciel na rejon skierniewicki:

 

Rejon skierniewicki swoim zasięgiem obejmuje powiaty:

brzeziński
kutnowski
łęczycki
łowicki
rawski
skierniewicki
oraz miasto na prawach powiatu - Skierniewice

 

 

Delegaci na IX Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi -wybrani w dniu 17 października 2023 r.

 1. Kawińska Beata
 2. Kmieciak Joanna
 3. Napióra Alicja Marta
 4. Napióra Wiktor
 5. Norwińska Anna
 6. Olczyk Marcin
 7. Pągowska Justyna Anna
 8. Przyżycki Michał
 9. Rogowska-Tylman Zofia
 10. Stawicki Tomasz Jakub
 11. Sukiennik Edyta
 12. Tęsiorowska-Gładka Antonina

 
Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.