Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń

Rejon Skierniewicki


Przedstawiciel na rejon skierniewicki:

 

Rejon skierniewicki swoim zasięgiem obejmuje powiaty:

brzeziński
kutnowski
łęczycki
łowicki
rawski
skierniewicki
oraz miasto na prawach powiatu - Skierniewice

 

 

Delegaci na VIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi -wybrani w dniu 17 października 2019 r.

  1. KAWIŃSKA Beata
  2. KMIECIAK Joanna
  3. KOLOS Agnieszka
  4. KOSIŃSKI Michał Roman
  5. NAPIÓRA Alicja Marta
  6. NAPIÓRA Wiktor
  7. NIEDŹWIECKA Agnieszka Dagmara
  8. OLCZYK Marcin
  9. PAWĘSKA-RUL Beata
  10. PĄGOWSKA Justyna Anna
  11. PIETRZYK-ŻEROMIŃSKA Agnieszka Małgorzata
  12. PRZYŻYCKI Michał
  13. ROGOWSKA-TYLMAN Zofia
  14. TĘSIOROWSKA-GŁADKA Antonina
  15. WIKLAK Ewa