Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Komisja nauki i szkolenia


SKŁAD KOMISJI DS. NAUKI I SZKOLENIA
Przewodniczący:
dr n. farm. Michał Nachajski

 

 

ZADANIA KOMISJI DS. NAUKI I SZKOLENIA

 

 1. współdziała w sprawie specjalizacji zawodowej.
 2. współdziała z jednostką szkolącą w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
 3. opiniuje i wnioskuje w sprawach kształcenia podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów w tym zakresie zawartych w prawodawstwie Unii Europejskiej a dotyczących prac komisji.
 4. opiniuje akty normatywne dotyczące kształcenia podyplomowego farmaceutów.
 5. współdziała w tworzeniu i opiniowaniu programów kursów wchodzących w skład szkolenia specjalizacyjnego i ciągłego.
 6. określa wzór dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego udział farmaceutów w formach ciągłego szkolenia
 7. przygotowuje dokumenty do potwierdzenia dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych w przypadku uzyskania przez farmaceutów w okresie edukacyjnym liczby punktów o których mowa w § 4 rozporządzenia MZ w sprawie ciągłych szkoleń.
 8. uczestniczy w komisji kwalifikacyjnej przeprowadzającej postępowanie w przypadku farmaceutów ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji.
 9. uczestniczy w sporządzeniu listy farmaceutów którzy mogą być kierownikami specjalizacji.
 10. współpracuje z innymi komisjami powołanymi przez ORA w sprawach szkolenia przeddyplomowego, szkolenia uzupełniającego i uznawania dyplomów.
 11. współpracuje z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi, Centrum Egzaminów Medycznych i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i zagranicą.Wzory oświadczeń, które należy złożyć ubiegając się o przyznanie punktów edukacyjnych w ramach szkoleń ciągłych farmaceutów, za opiekę nad stażystami (36 KB)

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.