Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Komisja ds. aptek ogólnodostępnych


SKŁAD KOMISJI DS. APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH I OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ

Przewodnicząca:
mgr farm. Natalia Kowalewska

Wiceprzewodniczący:
mgr farm. Łukasz Konka

Członkowie:
mgr farm. Anna Cyprowska
mgr farm. Kamilla Kopacka
mgr farm. Ewa Słota
mgr farm. Paulina Staniewska
dr n.farm. Dominik Żyro

ZADANIA ZESPOŁU DS. APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH

 

 1. współpracuje z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi, samorządami zawodowymi i innymi organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących farmacji mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego;
 2. współpracuje z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi;
 3. opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących produktów leczniczych, aptek i wykonywania zawodu farmaceuty oraz występuje z projektami wniosków do Rady o podjęcie inicjatywy ustawodawczej;
 4. składa do Rady wnioski i postulaty w sprawach ochrony zdrowia i gospodarki produktami leczniczymi;
 5. współpracuje z komisjami powołanymi przez ORA;
 6. przygotowuje dla aptek informacje pomocne w pracy farmaceuty;
 7. opiniuje warunki lokalowe, wyposażenie aptek oraz zakres zadań wykonywanych w aptekach pod kątem prowadzonego procesu dydaktycznego;
 8. składa do Rady projekty wniosków i opinie w sprawach kształcenia przed - i podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych;
 9. składa do Rady wnioski o występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich.
 10. wspiera farmaceutów w zakresie opieki farmaceutycznej.

Nasza komisja:

 • Konsultuje z WIF i NFZ odpowiedzi na pytania dotyczące prawidłowej realizacji recept.
 • Interweniuje w przypadku wymuszania przez zwierzchników (kierowników, koordynatorów, właścicieli) działania niezgodnego z zasadami prawa i etyki farmaceuty.
 • Podejmuje działanie w przypadku zakazu reklamy przez apteki.
 • Reaguje w przypadku nieuczciwej konkurencji.Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.