Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
NIP: 725-10-53-262
Nr konta: 06 1240 3031 1111 0000 3426 7424
Kalendarz wydarzeń

Komisja ds. aptek ogólnodostępnych


SKŁAD KOMISJI DS. APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH

Przewodnicząca:
mgr farm. Małgorzata Pacyna

Członkowie:
mgr farm. Marcin Drobik
mgr farm. Donata Grusza-Kowalczyk
mgr farm. Konrad Majewski
mgr farm. Dorota Szymańska
mgr farm. Małgorzata Leszczewicz
mgr farm. Piotr Wójcicki
mgr farm. Joanna Sudowska


ZADANIA ZESPOŁU DS. APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH

 

 1. współpracuje z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi, samorządami zawodowymi i innymi organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących farmacji mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego;
 2. współpracuje z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi;
 3. opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących produktów leczniczych, aptek i wykonywania zawodu farmaceuty oraz występuje z projektami wniosków do Rady o podjęcie inicjatywy ustawodawczej;
 4. składa do Rady wnioski i postulaty w sprawach ochrony zdrowia i gospodarki produktami leczniczymi;
 5. współpracuje z komisjami powołanymi przez ORA;
 6. przygotowuje dla aptek informacje pomocne w pracy farmaceuty;
 7. opiniuje warunki lokalowe, wyposażenie aptek oraz zakres zadań wykonywanych w aptekach pod kątem prowadzonego procesu dydaktycznego;
 8. składa do Rady projekty wniosków i opinie w sprawach kształcenia przed - i podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych;
 9. składa do Rady wnioski o występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich.

 

Szanowni Farmaceuci,
Chciałybyśmy poinformować ,że na początku roku 2016 ukształtował się nowy skład Komisji ds. aptek ogólnodostępnych :

Przewodnicząca: mgr farm. Marta Majer
Członkowie:
mgr farm. Anna Cyprowska  
mgr farm. Magdalena Cegiełka
mgr farm. Donata Grusza - Kowalczyk
mgr farm. Małgorzata Leszczewicz
mgr farm. Małgorzata Pacyna
mgr farm. Agnieszka Snowarska

Nasza komisja :

 • Konsultuje z WIF i NFZ odpowiedzi na pytania dotyczące prawidłowej realizacji recept.
 • Interweniuje w przypadku wymuszania przez zwierzchników (kierowników, koordynatorów, właścicieli) działania niezgodnego z zasadami prawa i etyki farmaceuty.
 • Podejmuje działanie w przypadku zakazu reklamy przez apteki.
 • Reaguje w przypadku nieuczciwej konkurencji.

W rozwiązywaniu powyższych problemów pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Prosimy o kierowanie zgłoszeń na adres OIA biuroizby@oia.lodz.pl . W temacie należy zaznaczyć „do Komisji ds. aptek ogólnodostępnych” .
Wszelkie sugestie dotyczące pracy Komisji są bardzo mile widziane.

Komisja ds. aptek ogólnodostępnych