Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń

Komisja ds. aptek ogólnodostępnych


SKŁAD KOMISJI DS. APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH

Przewodnicząca:
mgr farm. Małgorzata Pacyna

Członkowie:
mgr farm. Marcin Drobik
mgr farm. Konrad Majewski
mgr farm. Dorota Szymańska
mgr farm. Małgorzata Leszczewicz
mgr farm. Piotr Wójcicki
mgr farm. Joanna Sudowska


ZADANIA ZESPOŁU DS. APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH

 

 1. współpracuje z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi, samorządami zawodowymi i innymi organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących farmacji mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego;
 2. współpracuje z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi;
 3. opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących produktów leczniczych, aptek i wykonywania zawodu farmaceuty oraz występuje z projektami wniosków do Rady o podjęcie inicjatywy ustawodawczej;
 4. składa do Rady wnioski i postulaty w sprawach ochrony zdrowia i gospodarki produktami leczniczymi;
 5. współpracuje z komisjami powołanymi przez ORA;
 6. przygotowuje dla aptek informacje pomocne w pracy farmaceuty;
 7. opiniuje warunki lokalowe, wyposażenie aptek oraz zakres zadań wykonywanych w aptekach pod kątem prowadzonego procesu dydaktycznego;
 8. składa do Rady projekty wniosków i opinie w sprawach kształcenia przed - i podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych;
 9. składa do Rady wnioski o występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich.

 

Szanowni Farmaceuci,
Chciałybyśmy poinformować ,że na początku roku 2016 ukształtował się nowy skład Komisji ds. aptek ogólnodostępnych :

Przewodnicząca: mgr farm. Marta Majer
Członkowie:
mgr farm. Anna Cyprowska  
mgr farm. Magdalena Cegiełka
mgr farm. Donata Grusza - Kowalczyk
mgr farm. Małgorzata Leszczewicz
mgr farm. Małgorzata Pacyna
mgr farm. Agnieszka Snowarska

Nasza komisja :

 • Konsultuje z WIF i NFZ odpowiedzi na pytania dotyczące prawidłowej realizacji recept.
 • Interweniuje w przypadku wymuszania przez zwierzchników (kierowników, koordynatorów, właścicieli) działania niezgodnego z zasadami prawa i etyki farmaceuty.
 • Podejmuje działanie w przypadku zakazu reklamy przez apteki.
 • Reaguje w przypadku nieuczciwej konkurencji.

W rozwiązywaniu powyższych problemów pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Prosimy o kierowanie zgłoszeń na adres OIA biuroizby@oia.lodz.pl . W temacie należy zaznaczyć „do Komisji ds. aptek ogólnodostępnych” .
Wszelkie sugestie dotyczące pracy Komisji są bardzo mile widziane.

Komisja ds. aptek ogólnodostępnych