Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Okręgowy Sąd Aptekarski Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi


Przewodnicząca Sądu:
mgr farm. Agnieszka Siepetowska-Kosiorek

V-ce Przewodniczące Sądu:
mgr farm. Donata Grusza-Kowalczyk
mgr farm. Magdalena Toszek-Kustosik

Członkowie Sądu:
mgr farm. Katarzyna Adrjanowicz
mgr farm. Joanna Kmieciak
mgr farm. Agnieszka Rozwandowicz
mgr farm. Wojciech Świderek
dr n. med. Natalia Wysocka-Sendkowska
Regulaminu Organizacji i Trybu Urzędowania Sądów Aptekarskich (2,77 MB)

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.