Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
NIP: 725-10-53-262
Nr konta: 06 1240 3031 1111 0000 3426 7424
Kalendarz wydarzeń

Terminy posiedzeń


Posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi w 2022 roku:
13 stycznia
10 lutego
10 marca
7 kwietnia
28 kwietnia
5 maja
9 czerwca
7 lipca
8 września
6 października
3 listopada
1 grudnia
29 grudnia (czwartek) dodatkowe posiedzenie

Posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi w 2022 roku:
25 stycznia (wtorek) zmiana terminu posiedzenia
24 lutego
24 marca
21 kwietnia
19 maja
23 czerwca
23 sierpnia (wtorek) zmiana terminu posiedzenia
22 września
20 października
22 listopada (wtorek) zmiana terminu posiedzenia
15 grudnia