Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
NIP: 725-10-53-262
Nr konta: 06 1240 3031 1111 0000 3426 7424
Kalendarz wydarzeń

ŁOW NFZ


Wydział Gospodarki Lekami ŁOW NFZ opracował i przekazał wyjaśnienia  dotyczące szczególnych uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i wiążących się z tymi uprawnieniami zasad realizacji recept.
Uprawnienia dodatkowe PO i WP (528 KB)
Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. (810 KB)