Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Odpady


SPRAWOZDANIE ZA ROK 2022

    OIA w Łodzi przypomina o konieczności złożenia do dnia 15 marca 2023r. sprawozdań:

- o wytworzonych w 2022roku odpadach i gospodarowaniu odpadami

oraz

- o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

 Druki wzoru sprawozdań jak również szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania druków znajdują się na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ - zakładka „instrukcje”.

Izba proponuje przypomnienie sobie wcześniejszych wpisów dotyczących odpadów umieszczonych poniżej na stronie internetowej OIA w Łodzi w zakładce „odpady”.

 

____________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2021

   W nawiązaniu do komunikatu z dnia 26.02.2021 r. o odpadach i opłatach środowiskowych umieszczonego na stronie internetowej OIA w Łodzi (proszę pobrać>>>),

przypomina się o obowiązku:

  1. złożenia sprawozdania o wytworzonych w 2021 r. odpadach i gospodarowaniu odpadami,
  2. złożenia sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

 - w terminie do 15 marca 2022 r.

     Na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ w zakładce „Instrukcje” znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania druków poszczególnych sprawozdań.

 ____________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020

Informacje o obowiązkach i opłatach w związku z wytwarzaniem odpadów i korzystaniem z środowiska - 26. 02. 2021r. proszę pobrać>>>

_____________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019

I. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

źródło: informacja opublikowana na stronie Urzędu Marszałkowskiego https://bip.lodzkie.pl/departament-rolnictwa-i-ochrony-srodowiska/archiwa-rejestry-i-ewidencje/item/6885-rejestr-podmiot%C3%B3w-wprowadzaj%C4%85cych-produkty,-produkty-w-opakowaniach-i-gospodaruj%C4%85cych-odpadami

 

II. Odpady

"ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. ZA 2018 ROK TERMIN SKŁADANIA: do 15 marca 2019 roku !".

źródło: informacja opublikowana na stronie Urzędu Marszałkowskiego http://www.bip.lodzkie.pl/departament-rolnictwa-i-ochrony-srodowiska/sprawy/item/369
Druki sprawozdawcze do pobrania znajdują się poniżej.

Wytwórcy odpadów, którzy nie gospodarują w inny sposób odpadami (przekazują je uprawnionym firmom zewnętrznym), wypełniają i przekazują marszałkowi Dział 1. Dane o posiadaczu odpadów (Tabela A i B) oraz Dział 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów.

Dodatkowe informacje: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Wydział Opłat Środowiskowych, Al. Piłsudskiego 8. 90-051 Łódź, pokój 404, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Tel: 42 663 34 64, 42 663 34 97, 42 663 35 35, 42 663 35 40, 42 663 35 41; 42 663 35 42, 42 663 35 45, 42 663 35 46, 42 663 35 48; 42 663 35 50; 42 663 35 51; 42 663 35 53, 42 663 37 89; 42 291 97 94.


III. Emisja gazów lub pyłów do powietrza lub ewentualnie inne rodzaje korzystania ze środowiska

"Podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku (czyli opłata należna za 2018 rok powinna zostać uiszczona do dnia 31 marca 2019 roku i w tym samym terminie powinien zostać złożony wykaz).
Zaznaczyć należy, iż podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wykazu zawierającego informacje i dane, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa.
Ponadto zgodnie z nowymi przepisami nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekroczy 800 zł za dany komponent środowiska.
Zwolnienie z opłaty nie zwalnia jednak podmiotu z obowiązku przesłania wykazu".

źródło: informacja opublikowana na stronie Urzędu Marszałkowskiego ( http://www.bip.lodzkie.pl/departament-rolnictwa-i-ochrony-srodowiska/sprawy/item/364 )

Aktualne wzory wykazów, stawki opłat i wzór formularza opłatowego które obowiązują przy rozliczeniu emisji gazów lub pyłów w 2019 roku (za 2018 rok).

Dział merytoryczny – kontakt Informacji dotyczących spraw związanych z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza udzielają pracownicy pod numerami telefonów:
tel. 42 663 34 64 - powiat pabianicki, powiat kutnowski
tel. 42 663 34 97 - powiat sieradzki, powiat rawski, powiat łódzki grodzki
tel. 42 663 35 40 - powiat łódzki grodzki, powiat tomaszowski 
tel. 42 663 35 41 - powiat piotrkowski
tel. 42 663 35 42 - powiat łaski, powiat zduńskowolski
tel. 42 663 35 43 - powiat bełchatowski, powiat zgierski
tel. 42 663 35 45 - powiat wieruszowski, powiat pajęczański, powiat brzeziński, powiat łęczycki
tel. 42 663 35 47 - powiat skierniewicki, powiat opoczyński, powiat poddębicki
tel. 42 663 35 48 - powiat łódzki grodzki, powiat wieluński
tel. 42 663 35 49 - powiat radomszczański, jednostki spoza woj. łódzkiego
tel. 42 663 36 53 - powiat łódzki wschodni, powiat łowicki

e-mail: emisja@lodzkie.pl
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (449 KB)

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.