Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Komisja etyki i deontologii zawodowej


Komisja etyki i deontologii zawodowej
SKŁAD KOMISJI ETYKI I DEONTOLOGI ZAWODU

Przewodnicząca:
mgr farm. Marianna Stefańczyk

Członkowie:
mgr farm. Karolina Piątkowska
dr n.farm. Lias Saed
mgr farm. Edyta Stelmach
mgr farm. Jarosław Wasilkowski

ZADANIA KOMISJI ETYKI I DEONTOLOGI ZAWODU

  1. rozpatrywanie skarg pacjentów nie kwalifikujących się do rozpatrzenia przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
  2. opracowywanie informacji dla farmaceutów dotyczących postępowania zgodnie z przepisami Kodeksu Etyki Aptekarza RP,
  3. współdziałanie z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej,
  4. współdziałanie z Komisjami dotyczącymi wykonywania zawodu farmaceuty,
  5. składanie informacji dotyczących prac Komisji Etyki Okręgowej Radzie Aptekarskiej w Łodzi.Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.