Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr farm. Wanda Stańczak


Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

mgr farm. Tomasz Patyński
mgr farm. Justyna Szmajdka
mgr farm. Janusz Świderek
Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.