Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
NIP: 725-10-53-262
Nr konta: 06 1240 3031 1111 0000 3426 7424
Kalendarz wydarzeń

Komisja ds. hurtowni farmaceutycznych


SKŁAD KOMISJI DS. HURTOWNI
Przewodnicząca:
mgr farm. Michał Śliwka

Członkowie:
mgr farm. Piotr Dudek
mgr farm. Sylwia Gruszczyńska
mgr farm. Krzysztof Halczuk
mgr farm. Wojciech Jakubczak
mgr farm. Joanna Mazur
mgr farm. Agnieszka Skowron
dr n. farm. Krzysztof Słomiak