Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Klauzula informacyjna dla internautów.


Klauzula informacyjna dla internautów

 

Szanowny Internauto,

wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy, że:

1.    Administratorem Twoich danych osobowych jest Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Julianowskiej 12 (w skrócie OIA) działająca na podstawie ustawy z dnia 16.04.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1496 z późń. zm.).

2.    Przedstawicielem Administratora jest Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi, mgr farm. Paweł Stelmach, tel. 42 657 30 38, 42 657 35 30, e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl

3.    Jeśli nie jesteś członkiem OIA w Łodzi, przedsiębiorcą prowadzącym aptekę, zapewniamy Cię, że OIA w Łodzi zbiera jedynie te dane osobowe, które zechcesz nam wyraźnie powierzyć: konstrukcja naszej strony internetowej wyklucza pobieranie identyfikujących Cię danych, jeśli wyślesz do nas list drogą elektroniczną lub tradycyjną, Twoje dane będą przechowywane jedynie przez niezbędny do załatwienia sprawy okres, a po jej załatwieniu Twoje dane zostaną trwale usunięte z naszego systemu i nie będą nigdy ponownie wykorzystane.

4.    Jako Administrator danych zapewniamy prawo dostępu do danych oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

5.    Przysługuje Ci nadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

6.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania, ani nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

7.    Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom, chyba że na Twoją wyraźną prośbę lub jeśli czynić będzie to zadość wymogom prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

 

Prezes

Okręgowej Rady Aptekarskie w Łodzi

mgr farm. Paweł Stelmach

 

 
Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.