Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
okregowa-izba-aptekarska-w-lodzi

Aktualności dla studenta


Sytuacja, z jaką przyszło się nam obecnie mierzyć, jest wyjątkowa. Pandemia koronawirusa wymaga od nas wszystkich wytężonej pracy oraz zmusza do podjęcia nadzwyczajnych i zdecydowanych działań, które będą chronić nasze zdrowie oraz pozwolą na prowadzenie apteki bez przerw w razie niespodziewanych trudności.Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przekazuje w załączeniu pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie dostarczania do aptek/działów produktów leczniczych z hurtowni farmaceutycznych.Opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z projektowaną regulacją, marcowa lista leków refundowanych ma obowiązywać do końca sierpnia.Do Sejmu trafił projekt nowelizacji „specustawy koronawirusowej”. Znalazły się w nim istotne propozycje zmian dotyczące funkcjonowania aptek oraz pracy farmaceutów. Wprowadzono między innymi możliwość wystawania recept farmaceutycznych pro familiae oraz pro auctore.Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego ukazały się:
"ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH" oraz
"Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus)"Rząd zaakceptował pakiet rozwiązań, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na Tarczę Antykryzysową.