Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
okregowa-izba-aptekarska-w-lodzi

Aktualności dla farmaceuty


NFZ informuje o możliwości przekazywania uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznejW Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano:
- obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, (poz.11.2020)
- obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu, (poz.12/2020)Ministerstwo Zdrowia udostępniło projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2020 r.13 czerwca 2020 roku odbędzie się w Łodzi III Ogólnopolski Bieg "RECEPTA NA ZDROWIE". Organizatorem tytularnym biegu jest Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi.W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej14 lutego 2020 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dokona wymiany certyfikatu WSS służącego do weryfikacji podpisu elektronicznego składanego pod komunikatem zwrotnym z systemu e-zdrowia (P1).Podmiot odpowiedzialny Merck Sp. z o. o. poinformował Ministra Zdrowia, iż boryka się z trudnościami w zapewnieniu ciągłości dostaw leku Euthyrox w dawkach 75 mcg, 88 mcg oraz 100 mcg na polski rynek farmaceutyczny.