Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
NIP: 725-10-53-262
Nr konta: 06 1240 3031 1111 0000 3426 7424
Kalendarz wydarzeń

Komisja ds. Prawa Wykonywania Zawodu


Komisja PWZ
SKŁAD KOMISJI DS. PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
Przewodniczący:
mgr farm. Andrzej Cylke

Członkowie:
mgr farm. Daniel Derda
mgr farm. Iwona Gładka
mgr farm. Agnieszka Śpiewak

ZADANIA KOMISJI DS. PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU

1. opiniuje wnioski osób ubiegających się o prawo wykonywania zawodu farmaceuty oraz przedstawia te wnioski do zatwierdzenia Radzie,
2. współpracuje z komisjami: ds. nauki i szkolenia, aptek ogólnodostępnych,
3. współpracuje z jednostką szkolącą w zakresie szkolenia przeddyplomowego absolwentów ubiegających się o prawo wykonywania zawodu,
4. integruje środowisko zawodowe,
5. sprawuje pieczę i nadzór nad wykonywaniem zawodu.
Kwestionariusz zgłoszeniowy w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty (42,5 KB)
Szkolenie uzupełniające i ramowy program szkolenia (54 KB)