Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Komisja ds. Prawa Wykonywania Zawodu


Komisja PWZ
SKŁAD KOMISJI DS. PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
Przewodniczący:
mgr farm. Andrzej Cylke

Członkowie:
mgr farm. Agnieszka Fryczka
mgr farm. Anna Norwińska

mgr farm. Agnieszka Śpiewak

ZADANIA KOMISJI DS. PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU

1. opiniuje wnioski osób ubiegających się o prawo wykonywania zawodu farmaceuty oraz przedstawia te wnioski do zatwierdzenia Radzie,
2. współpracuje z komisjami: ds. nauki i szkolenia, aptek ogólnodostępnych,
3. współpracuje z jednostką szkolącą w zakresie szkolenia przeddyplomowego absolwentów ubiegających się o prawo wykonywania zawodu,
4. integruje środowisko zawodowe,
5. sprawuje pieczę i nadzór nad wykonywaniem zawodu.
Kwestionariusz zgłoszeniowy w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty (43,5 KB)
Szkolenie uzupełniające i ramowy program szkolenia (54 KB)

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.