Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Komisja ds. aptek szpitalnych


SKŁAD KOMISJI DS. APTEK SZPITALNYCH

Przewodnicząca:
mgr farm. Zofia Rogowska-Tylman

Członkowie:
mgr farm. Dagmara Bartoszek
mgr farm. Łukasz Bartoszek
mgr farm. Paulina Burska -Gutowska
mgr farm. Sylwia Caban
mgr farm. Sylwia Kowalska
mgr farm. Joanna Kozioł
mgr farm. Damian Piekielny
mgr farm. Jowita Piotrowska

mgr farm. Michał Przyżycki
mgr farm. Przemysław Rokicki
mgr farm. Agata Strzelec
mgr farm. Dalinda Szpruch


 

ZADANIA KOMISJI DS. APTEK SZPITALNYCH

 

  1. współpracuje z pozostałymi komisjami powołanymi przez ORA,
  2. przedstawia problematykę aptek szpitalnych na forum Rady,
  3. przyjmuje zapytania i wnioski od pracowników aptek szpitalnych regionu łódzkiego,
  4. uczestniczy z głosem doradczym, w pracach sądu aptekarskiego i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Aptekarzy, zwłaszcza, jeżeli sprawa dotyczy apteki szpitalnej,
  5. uczestniczy w pracach nad dostosowywaniem norm Unii Europejskiej do realiów krajowych,
  6. organizuje otwarte spotkania tematyczne lub informacyjne z aptekarzami szpitalnymi.Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.