Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
NIP: 725-10-53-262
Nr konta: 06 1240 3031 1111 0000 3426 7424
Kalendarz wydarzeń

Komisja ds. aptek szpitalnych


SKŁAD KOMISJI DS. APTEK SZPITALNYCH

Przewodniczący:
mgr farm. Zofia Rogowska-Tylman

Członkowie:
mgr farm. Karolina Całka-Laskowska
mgr farm. Jadwiga Czyż
mgr farm. Damian Piekielny
mgr farm. Michał Przyżycki
mgr farm. Urszula Sołtysiak
mgr farm. Dalinda Szpruch
mgr farm. Katarzyna Wach-Rosiak
mgr farm. Natalia Wysocka-Sędkowska

 

ZADANIA KOMISJI DS. APTEK SZPITALNYCH

 

  1. współpracuje z pozostałymi komisjami powołanymi przez ORA,
  2. przedstawia problematykę aptek szpitalnych na forum Rady,
  3. przyjmuje zapytania i wnioski od pracowników aptek szpitalnych regionu łódzkiego,
  4. uczestniczy z głosem doradczym, w pracach sądu aptekarskiego i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Aptekarzy, zwłaszcza, jeżeli sprawa dotyczy apteki szpitalnej,
  5. uczestniczy w pracach nad dostosowywaniem norm Unii Europejskiej do realiów krajowych,
  6. organizuje otwarte spotkania tematyczne lub informacyjne z aptekarzami szpitalnymi.