Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
NIP: 725-10-53-262
Nr konta: 06 1240 3031 1111 0000 3426 7424
Kalendarz wydarzeń
07 gru

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie na wyroby medyczne na rok 2023

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ wystosował zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie na wyroby medyczne na rok 2023.

Zaproszenie jest skierowane do nowych Wnioskodawców, którzy wyrażają wolę złożenia wniosku o zawarcie umowy w rodzaju: zaopatrzenie na wyroby medyczne.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od 1 stycznia 2023 r. proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2022 r. do godz. 16.00 (Uwaga! – liczy się data wpływu wniosku do kancelarii Oddziału).

Treść informacji ŁOW NFZ: proszę pobrać>>>>>