Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38
10 Nov

WAŻNE! Prośba o sprawdzenie poprawności własnego numer PESEL w Centralnym Rejestrze Farmaceutów (CRF)

P.T. Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi

Szanowni Państwo

W związku z tym, iż od 1 grudnia 2022 roku brak numeru PESEL w danych farmaceuty w Centralnym Rejestrze Farmaceutów (CRF )przejdzie z reguły walidacyjnej „Ostrzeżenie" w regułę "Błąd", co spowoduje brak możliwości realizacji recepty poprzez niemożność wygenerowania DRR przez farmaceutę z brakującym lub błędnym numerem PESEL w Centralnym Rejestrze Farmaceutów (CRF) jak i brak możliwości wystawiania recept pro auctore i pro familia prosimy o sprawdzenie poprawności własnego numer PESEL w Centralnym Rejestrze Farmaceutów (CRF).

Dziękujemy.

Instrukcja sprawdzenia poprawności numeru PESEL.

W celu sprawdzenia czy w CRF jest podany prawidłowy numer PESEL należy wykonać następujące czynności:

  1. TYLKO w polu PESEL wpisać swój numer PESEL (bez żadnych spacji i myślników),
  2. w polu kodu należy wpisać kod z obrazka (wielkość liter nie ma znaczenia),

Jeżeli po kliknięciu na przycisk SZUKAJ poniżej pokazało się imię, nazwisko, nr PWZF, specjalizacja oraz nazwa izby to znaczy, że numer PESEL figuruje w bazie CRF.

W przeciwnym przypadku prosimy o pilny kontakt z OIA w Łodzi tel. 42 657 30 38, 42 657 35 30 w celu uzupełnienia danych.