Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
07 maj

Pobieranie przez Państwową Inspekcję Sanitarną próbek suplementów diety do badań laboratoryjnych

Państwowej Inspekcji Sanitarnej przysługuje prawo nieodpłatnego pobierania próbek środków spożywczych w celu wykonania badań laboratoryjnych w związku z przeprowadzaniem urzędowych kontroli - informuje Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

W załącznikach przedstawiamy pytanie prezesa ORA w Łodzi skierowane do ŁPWIS w sprawie pobierania próbek oraz merytoryczną i wyczerpującą odpowiedź adresata pytania.

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA REMONT UL. JULIANOWSKIEJ UTRUDNIONY DOJAZD DO SIEDZIBY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W ŁODZI

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA REMONT UL. JULIANOWSKIEJ UTRUDNIONY DOJAZD DO SIEDZIBY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W ŁODZI