Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
06 wrz

I Spotkanie Szkoleniowo-Warsztatowe "Farmaceuci dla Pacjentów"- 20.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

zapraszamy na I Spotkanie Szkoleniowo-Warsztatowe "Farmaceuci dla Pacjentów", które odbędzie się w dniu 20.10.2018 r. (sobota) w Gmachu Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na ul. Muszyńskiego 1. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Jego Magnificencję Rektora UM w Łodzi, prof. dr hab. Radzisława Kordka, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi, prof. dr hab. Darię Orszulak-Michalak oraz Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi, Pana mgr Pawła Stelmacha.

W ramach Spotkania odbędzie się szkolenie dla farmaceutów poświęcone problematyce opieki farmaceutycznej nad seniorem z chorobą przewlekłą. Kurs "Opieka farmaceutyczna: Geriatria" (S.C. 1.40/2018/1) zostanie zakończony testem sprawdzającym , którego zaliczenie umożliwi uzyskanie 8 punktów edukacyjnych w ramach szkolenia ciągłego, potwierdzone wydaniem certyfikatu uczestnictwa. Warunkiem udziału w Spotkaniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty do Biura Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi http://okp.umed.pl/index.php/szkolenia-dla-farmaceutow/

Koszt udziału dla magistrów farmacji to jedynie 35,- PLN. Liczba miejsc jest ograniczona!
Termin nadsyłania zgłoszeń przez farmaceutów, w tym potwierdzeń zapłaty, upływa w dniu 06.10.2018 r.