Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
okregowa-izba-aptekarska-w-lodzi

Aktualności ogólne


NFZ informuje o możliwości przekazywania uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznejW Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano:
- obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, (poz.11.2020)
- obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu, (poz.12/2020)Kierując się sugestiami członków naszej Izby dotyczącymi kontynuowania organizacji wycieczek turystyczno – krajoznawczych do krajów sąsiadujących z Polską i mając na względzie pozytywne doświadczenia z poprzednich wyjazdów OIA w Łodzi zwróciła się do Agencji Turystycznej WILEJKA, która organizowała dotychczasowe wyjazdy z prośbą o przedstawienie oferty wycieczki na Ukrainę w 2020 roku.
Agencja Turystyczna WILEJKA przedstawiła ofertę wycieczki tematycznej na Ukrainę “Szlakiem Bohaterów Trylogii”, która odbędzie się w terminie 16 – 21 czerwca 2020 roku.Ministerstwo Zdrowia udostępniło projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2020 r.13 czerwca 2020 roku odbędzie się w Łodzi III Ogólnopolski Bieg "RECEPTA NA ZDROWIE". Organizatorem tytularnym biegu jest Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi.W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej14 lutego 2020 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dokona wymiany certyfikatu WSS służącego do weryfikacji podpisu elektronicznego składanego pod komunikatem zwrotnym z systemu e-zdrowia (P1).