Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
NIP: 725-10-53-262
Nr konta: 06 1240 3031 1111 0000 3426 7424
Kalendarz wydarzeń

Aktualności ogólne


 Wpis przypięty

Minister Zdrowia opublikował komunikat w sprawie realizacji recept rocznych od 1 marca 2024 r.Czytaj więcej
 Wpis przypięty

W Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Izby Aptekarskiej została opublikowana uchwała Nr IX/26/2024 IX Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 28 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej.Czytaj więcej
 Wpis przypięty

W Dzienniku Ustaw RP, pod poz. 239, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami lub odpadami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe
lub prekursory kategorii 1.Czytaj więcej
 Wpis przypięty

Od 2 marca 2024 r. będzie obowiązywało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 203). Na jego podstawie wzrośnie taxa laborum odpowiednio do kwoty 31,81 zł i 63,63 zł brutto.Czytaj więcej

Centrum e-Zdrowia informuje, że od dnia 1 marca 2024 r. system informatyczny P1 powinien obliczać ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego przepisanego na tzw. e-recepcie rocznej, jaką należy wydać pacjentowi w aptece, w zakresie zasad wskazanych w komunikacie MZ.Czytaj więcej

W Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Izby Aptekarskiej zostały opublikowane uchwały IX Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 28 stycznia 2024 r.Czytaj więcej

Redakcja Aptekarza Polskiego - pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej przekazała czytelnikom najnowszy numer tego czasopisma i zaprasza do lektury.Czytaj więcej