Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
okregowa-izba-aptekarska-w-lodzi

Przegląd prasy


Naczelny Sąd Administracyjny na początku września wydał wyroki w wielu sprawach dotyczących interpretacji przepisów związanych z zakazem reklamy aptek. Część z nich jest korzystna dla przedsiębiorców. Uzasadnienia orzeczeń właśnie zostały opublikowane.Szykuje się kolejna nowelizacja prawa farmaceutycznego. W Ministerstwie Zdrowia trwają przymiarki do doprecyzowania definicji reklamy i stworzenia katalogu dozwolonych praktyk.Ustawa o aptece dla aptekarza nie doprowadziła do wykluczenia lekowego pacjentów, zwłaszcza na terenach wiejskich – przekonuje resort. Szansa na liberalizację przepisów jest niewielkaRozsyłanie wiadomości z atrakcyjnymi zniżkami oferowanymi na stronie internetowej apteki może stanowić niedozwoloną reklamę skojarzeniową. Uznał tak śląski wojewódzki inspektor farmaceutyczny (WIF), który nałożył na przedsiębiorcę karę w wysokości 50 tys. zł. Sprawę jako pierwszy opisał branżowy portal Mgr.farm.Zmiany nie wejdą w życie w tym roku – to, jak wynika z informacji DGP, obietnica, którą otrzymali pacjenci na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia po piątkowym wysłuchaniu publicznym w sprawie nowelizacji ustawy refundacyjnejZa droga terapia? Resort zdrowia chce mieć prawo do automatycznej odmowy refundacji. Odpadną leki, które nie spełnią kryterium cenowegoUWAGA! ZE WZGLĘDU NA REMONT UL. JULIANOWSKIEJ UTRUDNIONY DOJAZD DO SIEDZIBY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W ŁODZI

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA REMONT UL. JULIANOWSKIEJ UTRUDNIONY DOJAZD DO SIEDZIBY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W ŁODZI