Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
okregowa-izba-aptekarska-w-lodzi

Przegląd prasy


Farmaceuta, który formalnie zarządza placówką, lecz w praktyce jest jedynie słupem, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.Do końca marca zlecenia na starych i nowych drukach.Od stycznia e-recepty, czyli elektroniczne recepty będą obowiązkowe. Papierowe z pieczątką lekarz będzie mógł wystawić tylko w sytuacjach awaryjnych lub dla siebie i własnej rodziny.- Każda placówka powinna mieć techniczną możliwość, by wystawiać e-recepty. Jednocześnie staramy się, by przejście na elektroniczne wersje dokumentów było wygodne, ale też opłacalne - mówi Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało nową listę leków refundowanych. Mężczyźni będą mogli korzystać z leków, które dotąd refundowane były tylko kobietom. Po przerwie wraca ważna szczepionkaKoncerny farmaceutyczne ograniczają konkurencję, żeby jak najdłużej zachować monopol na rynku. Robią to kosztem pacjentów.Od wczoraj e-recepty są ważne 365 dni, lekarz może na nich jednorazowo przepisać leki na 360 dni stosowania, a pielęgniarka lub położna - na 180.