Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń

Rejon Skierniewicki


Przedstawiciel na rejon skierniewicki:

mgr Zofia Rogowska-Tylman

Rejon skierniewicki swoim zasięgiem obejmuje powiaty:

brzeziński
kutnowski
łęczycki
łowicki
rawski
skierniewicki
oraz miasto na prawach powiatu - Skierniewice

 

Delegaci na VII Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Łodzi wybrani w dniu 12 października 2015 r.

 1. Fijołek Mirosław
 2. Karwasik Hanna
 3. Kawińska Beata
 4. Kmieciak Joanna
 5. Kosiński Michał
 6. Leśnik Joanna
 7. Marat Monika
 8. Napióra Wiktor
 9. Pągowska Justyna
 10. Przyżycki Michał
 11. Rabijewska Anetta
 12. Rogowska-Tylman Zofia
 13. Świtkiewicz Ewa
 14. Tęsiorowska-Gładka Antonina
 15. Wielec Paweł

 

Delegaci na VIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi -wybrani w dniu 17 października 2019 r.

 1. KAWIŃSKA Beata
 2. KMIECIAK Joanna
 3. KOLOS Agnieszka
 4. KOSIŃSKI Michał Roman
 5. NAPIÓRA Alicja Marta
 6. NAPIÓRA Wiktor
 7. NIEDŹWIECKA Agnieszka Dagmara
 8. OLCZYK Marcin
 9. PAWĘSKA-RUL Beata
 10. PĄGOWSKA Justyna Anna
 11. PIETRZYK-ŻEROMIŃSKA Agnieszka Małgorzata
 12. PRZYŻYCKI Michał
 13. ROGOWSKA-TYLMAN Zofia
 14. TĘSIOROWSKA-GŁADKA Antonina
 15. WIKLAK Ewa