Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
okregowa-izba-aptekarska-w-lodzi

Aktualności dla farmaceuty


Ministerstwo Zdrowia informuje, że przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoich pracowników i ich rodziny na szczepienie przeciw COVID-19.W Dzienniku Ustaw (poz. 1116/2021) opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiiW Dzienniku Ustaw (poz.1114/2021) opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept.W aplikacji mObywatel znajduje się już Unijny Certyfikat COVID (UCC), który umożliwia swobodne podróżowanie po Unii EuropejskiejW Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano:
- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (poz. 44/2021)

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu (poz. 43/2021)W środę 23 czerwca 2021 roku o godzinie 19.00 odbędzie się webinarNIA na temat „Obsługa modułów e-Zdrowia do prowadzenia szczepień przeciwko Covid-19 w aptekach”Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie procedury zwrotu produktu leczniczego RoActemra/Tocilinizumab dokonywanego przez podmioty lecznicze