Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
okregowa-izba-aptekarska-w-lodzi

Aktualności dla farmaceuty


Szkolenie odbędzie się 07.09.2019 r. Łódź (sobota, godz. 09.00 – 14.30), Hotel Novotel Łódź Centrum, al. Piłsudskiego 11a
Za udział w szkoleniu można uzyskać 6 punktów "twardych".

Kurs: 1.18: Farmakoterapia chorób jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i ucha oraz
Kurs: 1.32: Podstawy opieki farmaceutycznej

Nowe formy leków w nowoczesnej fitoterapii kaszluW Dzienniku Ustaw z dnia 19 sierpnia 2019 r. poz. 1542 ukazała się ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.
Zmiana dotyczy art. 86a:Naczelna Izba Aptekarska przedstawiła komunkat omawiający uwagi zgłoszone do projektu ustawy o zawodzie farmaceutyNa stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikowano informacje firmy Merck w sprawie leku Euthyrox ® N, w tym komunikat do Fachowych Pracowników Ochrony ZdrowiaNa stronie kampanii "Po pierwsze farmaceuta" pojawił się nowy spot poświęcony opiece farmaceutycznej.W Dzienniku Ustaw (poz.1495/2019) opublikowano ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. W konsekwencji tej ustawy został przedłużony termin na złożenie oświadczenia przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej umożliwiającego korzystanie z energii na warunkach cenowych ustalonych w 2018 r. Nowy termin ustalono na 13 sierpnia.8 sierpnia opublikowano Newsletter Naczelnej Izby Aptekarskiej