Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
okregowa-izba-aptekarska-w-lodzi

Aktualności dla farmaceuty


Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowano informacje skierowane do pacjentów: "Ty decydujesz, gdzie i kiedy wykupić lek z e-recepty" oraz "Jak długo ważna jest e-recepta?"



Na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego opublikowano komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 15 stycznia 2020 roku będący aktualizacją komunikatu w sprawie produktów leczniczych zawierających metforminę



Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało komunikat "Zmiany w wersji 1.19 ZSMOPL". Treścią komunikatu jest informacja o wprowadzeniu ułatwień oraz usunięciu drobnych błędów



16 stycznia 2020 roku ukazał się kolejny numer Newslettera Naczelnej Izby Aptekarskiej



Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków „KOWAL” informuje, że hasło przypisane do danego Użytkownika Końcowego zachowuje swoją ważność przez jeden rok.



25 kwietnia 2020 roku odbędą się w Chorzowie IX Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej 2020. Organizatorem zawodów jest Śląska Izba Aptekarska.



Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat "Wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 2.6)"