Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
okregowa-izba-aptekarska-w-lodzi

Aktualności dla farmaceuty


15 października opublikowano Newsletter Naczelnej Izby AptekarskiejPrezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych poinformował o udostępnieniu projektu ustawy o wyrobach medycznychOkręgowa Izba Aptekarska w Łodzi na prośbę Naczelnej Izby Aptekarskiej przesyła pismo MZ do NIA dotyczące preparatów zawierających w składzie kodeinę lub pseudoefedrynę.W Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2019 r. poz. 1905 opublikowano nowelizację ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.7 października opublikowano Newsletter Naczelnej Izby AptekarskiejCentrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) udostępniło poradnik przeznaczony dla pracowników medycznych i aptekarzy z opisem jak działa e-recepta i odpowiedziami na pytania zadawane przez osoby wystawiające i realizujące e-recepty.Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi przesyła korespondencję Naczelnej Izby Aptekarskiej z Ministerstwem Zdrowia ws. realizacji recept z uprawnieniami „S”.