Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń

Okręgowy Sąd Aptekarski Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi


Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego
dr Beata Skibska

mgr farm. Wojciech Boguszewski
mgr farm. Monika Czubińska
mgr farm. Donata Grusza-Kowalczyk
mgr farm. Joanna Kmieciak
mgr farm. Apolonia Piotrowska
mgr farm. Agnieszka Siepetowska-Kosiorek
mgr farm. Magdalena Toszek-Kustosik