Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Komisja ds. sportu i turystyki


Przewodnicząca Komisji ds. sportu i turystyki
mgr farm. Katarzyna Kużajska

Członkowie:
mgr farm. Marcin Olczyk
mgr farm. Aleksandra Piaskowska-Noga