Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń

ŁOW NFZ


Wydział Gospodarki Lekami ŁOW NFZ opracował i przekazał wyjaśnienia  dotyczące szczególnych uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i wiążących się z tymi uprawnieniami zasad realizacji recept.
Uprawnienia dodatkowe PO i WP (528 KB)
Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. (810 KB)

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA REMONT UL. JULIANOWSKIEJ UTRUDNIONY DOJAZD DO SIEDZIBY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W ŁODZI

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA REMONT UL. JULIANOWSKIEJ UTRUDNIONY DOJAZD DO SIEDZIBY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W ŁODZI