Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

ŁOW NFZ


Wydział Gospodarki Lekami ŁOW NFZ opracował i przekazał wyjaśnienia  dotyczące szczególnych uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i wiążących się z tymi uprawnieniami zasad realizacji recept.
Uprawnienia dodatkowe PO i WP (528 KB)
Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. (810 KB)