Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń

Terminy posiedzeń


Posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi w 2020 roku:
23 stycznia
6 lutego
5 marca
23 kwietnia
21 maja
4 czerwca
9 lipca
3 września
8 października
5 listopada
3 grudnia

Posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi w 2020 roku:
9 stycznia
20 lutego
19 marca
9 kwietnia
7 maja
25 czerwca
20 sierpnia
17 września
22 października
19 listopada
17 grudnia