Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń

Terminy posiedzeń


Posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi w 2019 roku:
9 stycznia (środa)
7 lutego
7 marca
25 kwietnia
30 maja
11 czerwca (wtorek)
11 lipca
12 września
10 października
7 listopada
5 grudnia

Posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi w 2019 roku:
23 stycznia (środa)
21 lutego
21 marca
11 kwietnia
16 maja
27 czerwca
22 sierpnia
24 września (wtorek)
24 października
21 listopada