Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń

Terminy posiedzeń


Posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi w 2021 roku:
14 stycznia
11 lutego
11 marca
22 kwietnia
6 maja
10 czerwca
8 lipca
9 września
7 października
4 listopada
2 grudnia

Posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi w 2021 roku:
28 stycznia
25 lutego
25 marca
8 kwietnia
20 maja
24 czerwca
26 sierpnia
23 września
21 października
18 listopada
16 grudnia