Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń

Terminy posiedzeń


Posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi w 2022 roku:
13 stycznia
10 lutego
10 marca
7 kwietnia
28 kwietnia
5 maja
9 czerwca
7 lipca
8 września
6 października
3 listopada
1 grudnia

Posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi w 2022 roku:
25 stycznia (wtorek) zmiana terminu posiedzenia
24 lutego
24 marca
21 kwietnia
19 maja
23 czerwca
25 sierpnia
22 września
20 października
17 listopada
15 grudnia