Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń

Skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.


Zestawienia przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu
w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane we wrześniu 2019 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (387 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w sierpniu 2019 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (343 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w lipcu 2019 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (369 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w czerwcu 2019 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (395 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w maju 2019 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (859 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w kwietniu 2019 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (439 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w marcu 2019 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (1,63 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w lutym 2019 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (373 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w styczniu 2019 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (1,73 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w grudniu 2018 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (2,06 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane we wrześniu 2018 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (0,98 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w sierpniu 2018 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (1,14 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w lipcu 2018 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (1,6 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w czerwcu 2018 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (1,17 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w maju 2018 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (1 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w kwietniu 2018 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (1,31 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w marcu 2018 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (1,81 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w lutym 2018 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (1 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w styczniu 2018 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (1,05 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w grudniu 2017 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (861 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w listopadzie 2017 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (711 KB)