Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.


Zestawienia przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu
w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w kwietniu 2024 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (174 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w marcu 2024 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (243 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w lutym 2024 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (232 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w grudniu 2023 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (172 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w listopadzie 2023 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (168 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w październiku 2023 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (175 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w styczniu 2024 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (170 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane we wrześniu 2023 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (167 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w sierpniu 2023 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (163 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w lipcu 2023 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (161 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w czerwcu 2023 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (236 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w maju 2023 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (231 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w kwietniu 2023 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (233 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w marcu 2023 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (1,79 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w lutym 2023 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (328 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w styczniu 2023 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (342 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w grudniu 2022 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (320 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w listopadzie 2022 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (331 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w październiku 2022 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (365 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane we wrześniu 2022 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (371 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w sierpniu 2022 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (335 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w lipcu 2022 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (331 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w maju 2022 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (401 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w kwietniu 2022 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (332 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w marcu 2022 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (354 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w lutym 2022 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (628 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w styczniu 2022 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (406 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w grudniu 2021 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (692 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w listopadzie 2021 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (165 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w październiku 2021 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (299 KB)
Uzupełnienie do zestawienia przedstawiającego produkty lecznicze, dla których zostały wydane we wrześniu 2021 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (46,3 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane we wrześniu 2021 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (350 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w lipcu 2021 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (470 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w sierpniu 2021 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (455 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w czerwcu 2021 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (403 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w maju 2021 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (404 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w kwietniu 2021 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (399 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w marcu 2021 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (401 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w lutym 2021 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (875 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w styczniu 2021 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (817 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w grudniu 2020 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (376 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w listopadzie 2020 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (921 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w październiku 2020 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (940 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane we wrześniu 2020 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (364 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w sierpniu 2020 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (156 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w lipcu 2020 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (396 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w czerwcu 2020 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (379 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w maju 2020 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (339 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w kwietniu 2020 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (263 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w marcu 2020 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (349 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w lutym 2020 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (380 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w styczniu 2020 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (371 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w grudniu 2019 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (360 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w listopadzie 2019 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (399 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w październiku 2019 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (373 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane we wrześniu 2019 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (387 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w sierpniu 2019 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (343 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w lipcu 2019 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (369 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w czerwcu 2019 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (395 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w maju 2019 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (859 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w kwietniu 2019 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (439 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w marcu 2019 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (1,63 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w lutym 2019 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (373 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w styczniu 2019 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (1,73 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w grudniu 2018 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (2,06 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane we wrześniu 2018 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (0,98 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w sierpniu 2018 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (1,14 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w lipcu 2018 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (1,6 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w czerwcu 2018 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (1,17 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w maju 2018 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (1 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w kwietniu 2018 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (1,31 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w marcu 2018 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (1,81 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w lutym 2018 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (1 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w styczniu 2018 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (1,05 MB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w grudniu 2017 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (861 KB)
Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane w listopadzie 2017 roku decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. (711 KB)