Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Zasłużony Nauczyciel Zawodu Aptekarza


 

Tytuł ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL ZAWODU APTEKARZA jest zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym w uznaniu zasług za działalność włożoną w kształcenie aptekarzy. 
Regulamin przyznawania nagrody dla ZASŁUŻONEGO NAUCZYCIELA ZAWODU APTEKARZA (203 KB)
Wzór wniosku o nadanie tytułu ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL ZAWODU APTEKARZA (30 KB)