Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń

Zasłużony Nauczyciel Zawodu Aptekarza


 

Tytuł ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL ZAWODU APTEKARZA jest zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym w uznaniu zasług za działalność włożoną w kształcenie aptekarzy. 
Regulamin przyznawania nagrody dla ZASŁUŻONEGO NAUCZYCIELA ZAWODU APTEKARZA (203 KB)
Wzór wniosku o nadanie tytułu ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL ZAWODU APTEKARZA (30 KB)