Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr farm. Wanda Stańczak


Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

mgr farm. Tomasz Patyński
mgr farm. Justyna Szmajdka
mgr farm. Janusz Świderek