Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń

Inne


16.06.2021

Apteka w Łodzi przyjmę na staż tegorocznego absolwenta farmacji.
Kontakt: 605 994 800


<