Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń

Komisja Rewizyjna Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi


Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
mgr farm. Zofia Kaczmarek

mgr farm. Magdalena Andrzejowska
mgr farm. Sławomir Piniak
mgr farm. Andrzej Dowgird