Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Komisja Rewizyjna Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi


Przewodnicząca Komisji:
mgr farm. Izabela Stępień

V-ce Przewodnicząca Komisji:
mgr farm. Aleksandra Szymańska-Gajda

Sekretarz:
mgr farm. Magdalena Andrzejowska

Członek Komisji:
mgr farm. Zofia Kaczmarek