Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń

Komisja etyki i deontologii zawodowej


Komisja etyki i deontologii zawodowej
SKŁAD KOMISJI ETYKI I DEONTOLOGI ZAWODU

Przewodnicząca:
mgr farm. Marianna Stefańczyk

Członkowie:
mgr farm. Karolina Piątkowska
mgr farm. Edyta Stelmach
mgr farm. Marta Dolacińska