Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38
09 Jul

Zmiany w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie nr 65/2024/DGL z dnia 4 lipca 2024 r. zmieniające zarządzenie nr 155/DGL/2023 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2023 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece.

Modyfikacja przepisów zarządzenia ma charakter techniczny, polegający na zmianie sposobu wnioskowania o zawarcie umowy na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece - na formę elektroniczną.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2024 r. Wnioski o zawarcie umowy na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie zarządzenia zmieniającego, rozpatruje się na dotychczasowych zasadach.

Zarządzenie zmieniające: pobierz tutaj>>>>


Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.