Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38
09 Jul

Zmiana rozporządzenia w sprawie recept.

W Dzienniku Ustaw RP, pod poz. 991, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2024 r.

Zarządzenie zmieniające: pobierz tutaj>>>>

Zmiany w rozporządzeniu zostały szczegółowo omówione w opracowaniu sporządzonym przez magistra farmacji Mariana Witkowskiego - Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie.

Opracowanie OIA w Warszawie: pobierz tutaj>>>>


Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.