Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
14 wrz

Zmarła magister farmacji Helena Kowalczyk. Cześć Jej pamięci!

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci magister farmacji Heleny Kowalczyk.

Pani Magister odbywała studia farmaceutyczne w Akademii Medycznej w Łodzi, które ukończyła w 1962 roku uzyskując dyplom magistra farmacji. Była specjalistą w dziedzinie farmacji aptecznej.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę w zawodzie aptekarza w Kiernozi, gdzie pracowała przez dwanaście lat. Od 1975 roku do 2006 roku pracowała w aptekach ogólnodostępnych na terenie miasta Łodzi pełniąc funkcję zastępcy kierownika a następnie kierownika apteki. W ostatnim okresie aktywności zawodowej prowadziła własną aptekę.

Pani Magister była opiekunem staży zawodowych. Pod Jej kierunkiem liczne grono początkujących farmaceutów poznawało arkana zawodu aptekarza.

Pani Magistr Helena Kowalczyk pozostaje w pamięci pacjentów oraz farmaceutów jako człowiek wielkiego serca, wspaniały pedagog i wychowawca młodych aptekarzy. 

W ostatnich latach Pani Magister przebywała na emeryturze.

Była członkiem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. 

Żegnamy Panią Magister ze smutkiem i żalem. Cześć Jej pamięci!

Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 września 2021 roku (piątek) o godzinie 11.00 na cmentarzu w  Łodzi, ul. Smutna 6 (cmentarz Doły).