Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
13 paź

Webinary Naczelnej Izby Aptekarskiej

  • 14 października br. o godzinie 19.00 odbędzie się webinar pod tytułem „Postępowanie z przeterminowanymi, zniszczonymi, sfałszowanymi środkami odurzającymi i psychotropowymi. Bieżące zmiany w prawie”.  Webinar poprowadzi Marian Witkowski, konsultant farmaceutyczny przy Naczelnej Radzie Aptekarskiej. Za udział w wydarzeniu będzie można otrzymać 2 punkty edukacyjne. Więcej informacji i rejestracja: proszę pobrać>>>>>
  • 20 października br. o godzinie 19.00 odbędzie się webinar pod tytułem „Nowe prawa, nowe obowiązki – ostatnie zmiany legislacyjne”. Webinar poprowadzi Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Za udział w wydarzeniu będzie można otrzymać 2 punkty edukacyjne. Więcej informacji i rejestracja: proszę pobrać>>>>>
  • 21 października br. o godzinie 19.00 odbędzie się webinar pod tytułem „Zapotrzebowanie na zakup produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – zasady realizacji”. Webinar poprowadzi Marian Witkowski, konsultant farmaceutyczny przy Naczelnej Radzie Aptekarskiej. Za udział w wydarzeniu będzie można otrzymać 2 punkty edukacyjne. Więcej informacji i rejestracja: proszę pobrać>>>>>