Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38
06 Jun

Ważne informacje dla pacjentek przyjmujących leki zawierające doustne retynoidy!

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował informacje dla pacjentek przyjmujących produkty lecznicze zawierające doustne retynoidy (acytretyna, alitretynoina i izotretynoina).

informacja dla pacjentek: pobierz tutaj>>>>