Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
23 cze

Warto wiedzieć. Prezydent RP podpisał ustawę przyznającą farmaceutom oraz technikom farmaceutycznym szczególną ochronę prawną

21 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty.

Ustawa ta przyznaje farmaceutom oraz technikom farmaceutycznym szczególną ochronę prawną w czasie wykonywania przez nich czynności w ogólnodostępnych aptekach lub punktach aptecznych, co oznacza, że farmaceuta oraz technik farmaceutyczny, podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym określonych przepisami prawa czynności, będą korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.