Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
19 lis

Warto wiedzieć. NIK o systemie monitorowania niepożądanych działań leków

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała i przeprowadziła analizę funkcjonowania systemu monitorowania niepożądanych działań leków. Z informacji przedstawionej przez NIK wynika, że "System monitorowania niepożądanych działań leków nie funkcjonuje prawidłowo. Działania te rozpoznawane w szpitalach, nie zawsze są jednak zgłaszane przez pracowników medycznych do odpowiednich organów. Zaniechania te nie pozwalają na dokładne poznanie zagrożeń towarzyszących farmakoterapii, a w konsekwencji na ograniczanie niektórych niekorzystnych następstw stosowania leków".

Treść informacji NIK, proszę pobrać>>>>>