Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38
13 Jun

Walne Zgromadzenie Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej (PGEU).

Naczelna Izba Aptekarska informuje o przebiegu i ustaleniach Walnego Zgromadzenia Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej (PGEU):

- Pani Clare Fitzell z Irlandzkiej Unii Farmaceutycznej (IPU) została wybrana na Prezydenta PGEU na rok 2025, a Pani Claude Hostert-Pfeiffer z Unii Farmaceutów Luksemburskich (SPL) na wiceprezydenta PGEU: pobierz tutaj>>>>

- Europejscy farmaceuci wzywają do wprowadzenia nowych środków, aby zaradzić problemom z dostawami leków: pobierz tutaj>>>>


Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.

Informujemy, że biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku będzie czynne od poniedziałku do czwartku.