Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
16 paź

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty przyjęty przez Komisję Zdrowia został skierowany do uchwalenia przez Sejm

Po przeprowadzeniu  pierwszego  czytania  oraz  rozpatrzeniu  projektu ustawy o zawodzie farmaceuty na posiedzeniach w dniach: 26 maja i 6 października 2020 r. sejmowa Komisja Zdrowia przedstawiła Wysokiej Izbie wniosek o uchwalenie ustawy załączając treść projektu (numer druku sejmowego 663), który uzyskał rekomendację Komisji.

 

Proszę pobrać (druk sejmowy nr 663):>>>>>