Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
08 sty

Poradnik pt. „Dyrektywa Fałszywkowa. Wytyczne implementacji dla polskiego systemu ochrony zdrowia | szpitalnictwa”

 

 

Od 9 lutego 2019 r. zacznie obowiązywać tzw. Dyrektywa Fałszywkowa. Tym samym między innymi apteki szpitalne, ogólnodostępne, hurtownie będą zobligowane do weryfikacji autentyczności pochodzenia leków przed ich podaniem lub wydaniem pacjentowi.

Pod redakcją naukową dr Piotra Merksa i Zespołu Redakcyjnego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powstał poradnik pt. „Dyrektywa Fałszywkowa. Wytyczne implementacji dla polskiego systemu ochrony zdrowia | szpitalnictwa".

Wydawcą poradnika jest  Lideo S.A. przy współpracy z Konsorcjum Naukowym Piktorex sp. z o.o.

Zakres tematyczny Poradnika obejmuje m.in.:
-Zakres i podmioty zobligowane do weryfikacji leków.
-Konsekwencje omijania Dyrektywy Fałszywkowej.
-Wytyczne w momencie wykrycia sfałszowania leku.
-Finansowanie wdrożenia odpowiedniego systemu IT.
-Zobowiązania w implementacji rozporządzenia do polskich szpitali i aptek.
-Korzyści z wdrożenia dyrektywy.
-Wytyczne regulacji prawnych w polskich warunkach szpitalnictwa.
-Procedury autentyfikacji, wycofania leków z aptek i wytyczne w momencie podania pacjentowi.
-System weryfikacji autentyczności leków.

Poradnik jest udostępniony pod nastepujacym adresem: >>> proszę pobrać

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ten sam zespół autorski opracował także drugi komplementarny poradnik pt."Wprowadzenie Dobrej Praktyki Weryfikacji Leków (DPWL) do aptek ogólnodostępnych i szpitalnych w Polsce dla poprawy bezpieczeństwa pacjentów w Polsce. Wsparcie dla polskich farmaceutów", który otrzymaliśmy dzięki uprzejmości dr Piotra Merksa i także przedstawiamy:

proszę pobrać >>>

 

 


Wprowadzenie ZSMOPL przesunięte na 1 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r., poz. 1515, art. 8)

Wprowadzenie ZSMOPL przesunięte na 1 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r., poz. 1515, art. 8)