Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
13 wrz

Piotr Bromber nowym wiceministrem zdrowia

Pan Piotr Bromber, dotychczasowy dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ został powołany z dniem 13 września 2021 r. na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Proszę pobrać>>>>>

https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1437375150563934219?s=20

htthttps://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1437375150563934219?s=20ps://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1437375150563934219?s=20