Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
23 lut

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W Dzienniku Ustaw (poz.336/2021) opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

"§2.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) §1 pkt 2 w zakresie §4ust.2 pkt 2 lit.b tiret trzecie i czwarte, które wchodzą w życie z dniem 11 marca 2021r.;

2)§1 pkt 2 w zakresie §4ust.2pkt 2lit.b tiret pierwsze i drugie oraz §1 pkt 4, które wchodzą wżycie z dniem 15 marca 2021r."

Tekst Rozporządzenia: proszę pobrać>>>>>