Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
19 sie

NIA O PROJEKCIE USTAWY O ZAWODZIE FARMACEUTY

Naczelna Izba Aptekarska opublikowała komunkat omawiający uwagi zgłoszone do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty

Proszę pobrać:>>>