Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
14 paź

Informacja Prezesa URPL,WM i PB w sprawie zmiany zmiany decyzji dotyczącej dopuszczenia do obrotu na terytorium UE szczepionki przeciw COVIDー19, Spikevax

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przedstawił 13 października 2021 r. informację w sprawie zmiany decyzji dotyczącej dopuszczenia do obrotu na terytorium UE szczepionki przeciw COVIDー19, Spikevax, firmy MODERNA BIOTECH SP wraz z Charakterystyką Produktu Leczniczego, oznakowaniem opakowań i ulotką dla pacjenta.

Zmiana wprowadza informację na temat możliwości podania dawki dodatkowej produktu leczniczego dla osób z ciężkimi zaburzeniami odporności.

Załącznikiem do ww. decyzji są druki informacyjne szczepionki, tj. Charakterystyka Produktu Leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta - dostępne w językach narodowych UE, w tym wersja polskojęzyczna zweryfikowana przez ekspertów Urzędu, opublikowana w dniu 11 października 2021 r.

Treść informacji Prezesa URPL,WM i PB: proszę pobrać>>>>>


UWAGA! ZE WZGLĘDU NA REMONT UL. JULIANOWSKIEJ UTRUDNIONY DOJAZD DO SIEDZIBY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W ŁODZI

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA REMONT UL. JULIANOWSKIEJ UTRUDNIONY DOJAZD DO SIEDZIBY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W ŁODZI