Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
09 sty

Gdzie można się zaopatrzyć w aktualne wydanie Farmakopei Polskiej

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych poinformował, że dystrybucjęFarmakopei Polskiej wydanie XI (FP XI 2017, Suplement 2018 FP XI), w wersji książkowej i elektronicznej prowadzi warszawska firma COGNO MEDICAL Sp. z o.o.

Dane kontaktowe do firmy COGNO MEDICAL: >>> proszę pobrać